Home

 

ŠKOLA
ŽIVOT ŠKOLY
AKTIVITY
PROJEKTY
ZMLUVY
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SPONZORI
KONTAKT

 

 

 

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

MATERSKÁ

ŠKOLA

ŠPECIÁLNA

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

PRAKTICKÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÁ

JEDÁLEŇ

Vítame Vás na stránkach

Spojenej školy

Našu školu pre telesne postihnutých nájdete v Košiciach na Opatovskej ceste 101. Žiaci sa tu môžu vzdelávať v šiestich typoch škôl. Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme. 

Oznamy - Pozvánky

Zápis detí do ŠMŠ pre šk. rok 2022/2023

Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách od 04.05.2022

Oznam pre rodičov k dotácii na stravu pre šk. rok 2021/2022

 

Školský autobus

Harmonogram DPMK

Prílohy

 

č.1 Vyhlásenie o bezpríznakovosti

č.2 Oznámenie o výnimke z karantény

č.1a Vyhl. návštevníka o bezpríznak.

č.3 Oznam podmienok vstupu do školy

Informácia o spracúvaní  a ochrane OÚ v Spojenej škole

STREDNÁ

ODBORNÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÝ

KLUB

DETÍ

OBCHODNÁ

AKADÉMIA

CŠPP

22. ročník 

Sociálne podnikanie

Novinkou na našej škole od 1.2.2022 bude obohatenie predmetu "Základy podnikania" o novú oblasť, ktorou je sociálne podnikanie. Pri vyučovaní bude škola využívať Vzdelávací systém InnoSchool, čím sa viac priblížime k pôvodným víziám Jána Amosa Komenského – teda k väčšej názornosti, k prepojeniu teórie s praxou.   pokračovanie.....

Darujte škole 2% z Vašich daní      Tlačiva pre zamestnancov:

Vyhlásenie za rok 2021

Potvrdenie za rok 2021

Informácie...

Stránka aktualizovaná k 12.05.2022

Home