Dejepisno - literárna exkurzia žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ do Bardejovských kúpeľov

01.10.2019