Prednášky externých lektorov na tému "Násilie a jeho následky" absolvovali žiaci II. stupňa ZŠ

07.11.2019