Účelové cvičenie žiakov VIII.A v okolí vodnej nádrže Bukovec

08.10.2019