Umelci v škole. Na dvoch stretnutiach so žiakmi ich usmerňovali pri vypracovaní výtvarných diel

13. a 22. 11. 2019