Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z 11.Z

 

Trieda

Triedny uite /ka/

iaci

Ronk

Foto

2. Z

Mgr. Miriam Mienkov

GDOViIN Timotej

MOJI Martin

SAMKOV Sofia

SITOV Laura

VEREPEJ Kevin

horvthov Alena

2.

2.

2.

2.

2.

2.

 

Kmeov trieda: 1. paviln, Opatovsk cesta 101

Strnka aktualizovan 23.09.2019

Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z 11.Z