Home

 

ŠKOLA
ŽIVOT ŠKOLY
AKTIVITY
PROJEKTY
ZMLUVY
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SPONZORI
KONTAKT

 

Od 01.06.2020 sa obnovuje vyučovanie pre deti MŠ a žiakov 0. až 5. ročníka ŠZŠ a ZŠ!!!  Podrobnejšie informácie  čítajte v Oznamoch.

 

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

MATERSKÁ

ŠKOLA

ŠPECIÁLNA

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

PRAKTICKÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÁ

JEDÁLEŇ

Vítame Vás na stránkach

Spojenej školy

Našu školu pre telesne postihnutých nájdete v Košiciach na Opatovskej ceste 101. Žiaci sa tu môžu vzdelávať v šiestich typoch škôl. Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme. 

Oznamy - Pozvánky

Oznam k začatiu vyučovania od 01.06.2020

Organizácia a podmienky vzdelávania v MŠ do konca šk. roku

Organizácia a podmienky vzdelávania v ŚZŚ a ZŠ do konca šk. roku

Príloha 1 - Zdravotný dotazník pre zamestnancov

Príloha 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha 6 - Prehlásenie zák. zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

Oznam o prijímacom konaní na SOŠ - šk. rok 2020/2021

Usmernenie pre rodičov a žiakov k elektronickému vzdelávaniu

Informácia o spracúvaní  a ochrane OÚ v Spojenej škole

 

STREDNÁ

ODBORNÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÝ

KLUB

DETÍ

OBCHODNÁ

AKADÉMIA

CŠPP

22. ročník 

AKTIVITY

Zoznámite sa s udalosťami ktorými žije škola, dozviete sa o zapojení sa školy do rôznych projektov, o činnosti záujmových krúžkov na škole, získate informácie o neinvestičnom fonde "ŠANCA" prostredníctvom ktorého je financovaná väčšina aktivít školy a taktiež informácie o školskom časopise a cvičných firmách.   informácie.....

Darujte škole 2% z Vašich daní      Tlačiva pre zamestnancov:

Vyhlásenie za rok 2019

Potvrdenie za rok 2019

Informácie...

Stránka aktualizovaná k 22.05.2020

Home