Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Verejné obstarávanie - rok 2016

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

 

Súhrne správy o zákazkách podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

1

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9  za I. štvrťrok 2016

 

 Od 18.04.2016

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za IV. Q 2016

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za III. Q 2016

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000€ za II. Q 2016

 

Stránka aktualizovaná k 25.01.2017

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018