Home Up ZFO 2011 ZFO 2012 ZFO 2013 ZFO 2014 ZFO 2015 ZFO 2016 ZFO 2017 ZFO 2018

 
 

Zmluvy, faktúry, objednávky 2014

Mesiac Zmluvy Faktúry Objednávky
December

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 12/2014

Zoznam objednávok - 12/2014

November

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 11/2014

Zoznam objednávok - 11/2014

Október

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 10/2014

Zoznam objednávok - 10/2014

September

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 09/2014

Zoznam objednávok - 09/2014

August

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 08/2014

Zoznam objednávok - 08/2014

Júl

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 07/2014

Zoznam objednávok - 07-08/2014

Jún

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 06/2014

Zoznam objednávok - 06/2014

Máj

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 05/2014

Zoznam objednávok - 05/2014

Apríl

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 04/2014

Zoznam objednávok - 04/2014

Január

Február

Marec

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 01-03/2014

Zoznam objednávok - 01-03/2014

Poznámky

Stránka aktualizovaná k 22.01.2015

Home Up ZFO 2011 ZFO 2012 ZFO 2013 ZFO 2014 ZFO 2015 ZFO 2016 ZFO 2017 ZFO 2018