Home Up I.TAP II.TAP III.TAP I. TEK II. TEK Absolventi SOŠ

 

Absolventi Strednej odbornej školy

Odbory:

Technicko administratívny pracovník

Technicko ekonomický pracovník

 

Absolventi TAP

- bez absolventov -

Školský rok 2021/2022

Triedny učiteľ:

 

 

 Absolventi TEK

- bez absolventov -

Triedny učiteľ:

 

 

Absolventi TAP

- bez absolventov -

Školský rok 2019/2020

Triedny učiteľ:

 

 

 Absolventi TEK

- bez absolventov -

Triedny učiteľ:

 

 

Absolventi TAP

- bez absolventov -

Školský rok 2018/2019

Triedny učiteľ:

 

 

 Absolventi TEK

Hertnékyová Jarmila

Hollý Fantišek

Kozák Radoslav

VOJTEKOVÁ Kristína

Triedny učiteľ:

Ing. Jana Lazoriková

 

 

Absolventi TAP

- bez absolventov -

Školský rok 2017/2018

Triedny učiteľ:

 

 

 Absolventi TEK

- bez absolventov -

Triedny učiteľ:

 

 

Absolventi TAP

Hertnékyová Jarmila

Hollý Fantišek

Kozák Radoslav

Simkuličová Marianna

VOJTEKOVÁ Kristína

Školský rok 2016/2017

 

Triedny učiteľ:

Ing. arch. Ján Čabala

 

 

 Prví absolventi TEK

BIRČÁKOVÁ Lucia

ČULKOVÁ Petra

JAGEROVÁ Radoslava

KLESA Adam

Triedny učiteľ:

Mgr. Alena Murtinová

 

 

Absolventi TAP

BOLDIŽÁR Jakub

GAŠPARÍK Lukáš

Školský rok 2012/2013

Triedny učiteľ:

Ing. Jana Lazoriková

 

HANYICZKOVÁ Viktória

LUKÁČ Andrej

RUSINKO Róbert,

P6200048.jpg (58247 bytes) P6200050.jpg (67160 bytes) P6200052.jpg (67709 bytes)

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

 

Home Up I.TAP II.TAP III.TAP I. TEK II. TEK Absolventi SOŠ