Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

Udalosti 2017/18
Udalosti 2016/17
Udalosti 2015/16
Udalosti 2014/15
Udalosti 2013/14
Udalosti 2012/13
Udalosti 2011/12
Udalosti 2010/11
Udalosti 2009/10
Udalosti 2008/09
Udalosti 2007/08
Udalosti 2006/07
Udalosti 2005/06

 

 

Udalosti - predchádzajúci školský rok 2018/2019

Dátum

Aktivita

Foto 

19.06.

2019

Slávnostná školská akadémia

Vystúpenie žiakov pre rodičov v kinosále školy. Pásmo plné spevu, tanca, recitácie ale aj hry na hudobné nástroje nacvičili žiaci pod vedením učiteľky Mgr. Hozovej.

14.06.

2019

Malý záchranár

Dopravno-preventívna akcia Policajného zboru v Košiciach na detskom dopravnom ihrisku na Alejovej ulici. Akcie sa zúčastnili aj naši škôlkari a žiaci I. stupňa ZŠ.

13.06.

2019

Dračie pytačky

Divadelné predstavenie v podaní Bábkového divadla spod Spišského hradu sa uskutočnilo v telocvični našej školy v rámci Národného projektu Podpory ochrany detí pred násilím.

 

10.06.

2019

Školský výlet na Štrbské Pleso

Žiaci I. a II. stupňa ŽS absolvovali jednodňový výlet na Štrbské pleso. Všetci si užívali prechádzku okolo jazera. Skupina žiakov sa odhodlala skúsiť aj turistický chodník k vodopádu Skok.

06.06.

2019

22. ročník Rallye Opatovská

so sloganom "Žiť na plný plyn". Táto tradičná obľúbená motoristicko-vedomostná súťaž žiakov sa konala už ako 22. ročník. Bolo to zároveň po prvý krát v areáli školy na Opatovskej ceste 101.

Tento ročník absolvovalo 22 súťažiacich družstiev žiakov ako posádky 22 súťažiacich aut, pričom vodičom bola známa osobnosť spoločenského života. Súťažná trať dlhá cca 65 km viedla Košicami a okolím podľa pripraveného itinerára. Ten ich doviedol na tri stanovištia na ktorých súťažili žiaci získavaním bodov za správne odpovede na súťažne otázky. Na jednom stanovišti súťažil aj vodič v zručnosti ovládania vozidla.

Aj napriek počiatočnej nepriazni počasia nakoniec celá súťaž prebehla úspešne a všetky posádky našli súťažné stanovištia a došli do cieľa.

Za možnosť realizovať túto akciu pre žiakov školy ďakujeme najmä tradičnému generálnemu sponzorovi US Steel Košice, ale aj všetkým ostatným sponzorom a organizátorom.

03.06.

04.06.

2019

Školský výlet v Pieninách

Študenti OA spolu so svojimi pedagógmi  absolvovali dvojdňový výlet do Národného parku Pieniny a Červeného Kláštora.

,

03.06.

2019

O pohár Martina Záhradníka

Tejto športovo-výtvarnej súťaže na SŠ Alejová 6 sa zúčastnili žiaci PŠ. Súťažilo sa v disciplínach - aerobik cvičenie, futbal, hod na cieľ loptičkou, jednoduchá prekážková dráha, kreslenie na tému šport. Účastníci boli ocenený diplomami a vecnými cenami.

31.05.

2019

Deň detí v ŠMŠ

Na ihrisku školy naši škôlkari oslávili Medzinárodný deň detí. Súťaže, hry a maľovanie bolo hlavnou aktivitou celej oslavy.

27.05.

2019

OA v Botanickej záhrade

Študenti I. a II. ročníka OA navštívili Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach. Mali  možnosť vidieť motýle z exotických trópov, mini ZOO, tropickú a subtropickú vegetáciu.

17.05.

21.05.

2019

 

Výročie školy v Rosrath

Skupina pedagógov našej školy pod vedením jej riaditeľky sa zúčastnila na oslave 50. výročia partnerskej školy v Rosrath.

 

17.05.

2019

Rozlúčka maturantov a študentov II. TEK

Naši maturanti - študenti štvrtého ročníka Obchodnej akadémie sa spolu so študentmi II.TEK v telocvični školy rozlúčili so svojimi pedagógmi a spolužiakmi.

15.05.

2019

Deň matiek v MŠ

Deti materskej školy pripravili pre svoje mamičky a babičky kytičku uvitú z piesní, básni a tanca, ako poďakovanie za starostlivosť svojim mamkám.

26.04.

2019

#Trashtag Challenge

Žiaci VI.A sa pri príležitosti "Dňa Zeme 2019"  pripojili k výzve meniacej svet k lepšiemu "#Trashtag Challenge" a to zberom odpadkov v okolí školy.

25.04.

2019

Doba ľadová

Žiaci VI.A a VIII.A na výstave "Doba ľadová" vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

17.04.

2019

Veľkonočný zajko v Košickom kraji

dopravno-preventívna akcia príslušníkov policajného zboru, ktorý spolu s našimi žiakmi I. stupňa ZŠ zastavovali motorové vozidla prechádzajúce okolo školy a kontrolovali technický stav vozidiel, ale aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Vzorným vodičom udeľovali namaľovaných veľkonočných zajačikov.

11.04.

2019

Exkurzia do Slovenského rozhlasu

Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka ZŠ sa v rámci hodín Slovenského jazyka a Občianskej výchovy zúčastnili na exkurzii v Slovenskom rozhlase.

10.04.

2019

Výchovný koncert pre ŠMŠ

"Usmievanka" zavítala medzi žiakov našej Špeciálnej materskej školy s výchovným koncertom pri príležitosti "Dňa Zeme"

05.04.

2019

Ocenenie prednostom OU

Pri príležitosti "Dňa učiteľov" bola prednostom Okresného úradu v Košiciach ocenená naša pracovníčka Eva Ružbacká, pri príležitosti životného jubilea.

02.04.

2019

Materská škola na dopravnom ihrisku

Žiaci MŠ v rámci predmetu Dopravná výchova absolvovali vyučovanie na dopravnom ihrisku.

28.03.

2019

Deň učiteľov

Pri príležitosti tohto významného dňa pre učiteľov sa konala slávnostná porada  spojená s ocenením piatich zamestnancov školy.

 

18.03.

22.03.

2019

Žiaci z Rosrath v našej škole

Žiaci z partnerskej školy z Rosrath absolvovali týždenný pobyt v našej škole ako väzbu na predchádzajúcu spoluprácu v programe Erasmus +. Zúčastňovali sa na vyučovacom procese v triedach našej školy a absolvovali aj bohatý sprievodný program v Košiciach a okolí, spolu s našimi žiakmi. Súčasťou programu boli aj jednania medzi vedením školy a doprevadzajúcimi pedagógmi nemeckých žiakov, o možnej spolupráci, v rámci programu Erasmus + v nasledujúcich rokoch.

 

18.03.

20.03.

2019

Katowice 2019

Štyria žiaci zo ZŠ a PŠ spolu s dvojčlenným pedagogickým doprovodom sa zúčastnili na integračnom stretnutí v Katowiciach v rámci 10. medzinárodných majstrovstiev  vo varení. Okrem samotnej súťaže žiaci absolvovali aj bohatý sprievodný program.

 

12.03.

2019

Vernisáž výstavy obrazov

Umelecký klub "Srdce na dlani" finančný výťažok z vernisáže výstavy obrazov v sume 760€ daroval žiakom našej Spojenej školy. Tento finančný dar bude podľa prísľubu riaditeľky školy použitý na nákup interaktívnej tabule.         Ďakujeme!

  p

05.03.

2019

Prednáška o extrémizme

Žiaci II. stupňa ZŠ a SŠ absolvovali v telocvični školy interaktívnu prednášku na tému: "Prevencia intolerancie a iných foriem diskriminácie", ktorú pútavou formou prezentovala príslušníčka policajného zboru.

01.03.

2019

MŠ v ZŠ Bukovecká

Žiaci našej MŠ na návšteve 1. ročníka ZŠ Bukovecká.

14.02.

2019

Valentijana

Karneval žiakov I. stupňa ZŠ, ŠZŠ a PŠ v originálnych maskách vlastnej výroby.

 

14.02.

2019

Karneval žiakov v ŠMŠ

11.02.

2019

Prednáška záchranárov - "112"

V telocvični školy sa uskutočnila prednáška pre žiakov ZŠ a SŠ na tému: "112 - Európsky deň jednotného čísla tiesňového volania". Prednášajúci team v zložení policajtka, požiarnik a členky červeného kríža sa aj praktickými ukážkami snažil spestriť prednášku, čo žiakov veľmi zaujalo,

08.02.

2019

Kyberšikanovanie

Žiaci ZŠ a PŠ sa v jedálni školy zúčastnili prednášky na tému: Bezpečný internet a používanie mobilného telefónu, kyberšikanovanie". Prednášku doplnenú príbehmi z praxe si vypočuli z úst najpovolanejších - príslušníčky polície.

09.01.

2019

Anka Usmievanka

Vystúpila so svojím programom Zimné hry v našej škole. Program so záujmom sledovali deti MŠ a ŠZŠ a bolo im do spevu a do tanca.

08.01.

2019

Pyšná princezná

Divadelné predstavenie rozprávky "Pyšná princezná", v podaní prešovského divadielka Portál, si v jedálni školy pozreli žiaci MŠ a ŠZŠ. Predstavenie všetkých zaujalo, čo vyjadrili hlučným potleskom.

20.12.

2018

Kapustnica 2018

Tradičné koncoročné posedenie zamestnancov "Spojenej školy, Opatovská cesta 101" pri vianočnej kapustnici.

19.12.

2018

Beseda so zberateľom

Žiaci stredných škôl absolvovali besedu s Andrejom Orlovským, ktorý je zberateľom pivných etikiet a vlastnil ich najväčšiu zbierku na Slovensku. Zberateľ pútavo rozprával o svojej zberateľskej vášni, kvôli ktorej precestoval takmer celý svet.

14.12.

2018

Vychádzka žiakov MŠ

Vychádzku vianočne vyzdobenými Košicami si užívali žiaci MŠ.

13.12.

2018

Vianočná besiedka v MŠ

Žiaci MŠ vystúpili v jedálni školy s vianočným programom ktorým chceli potešiť svojich rodičov.

06.12.

2018

Maturitné stužky - IV.OA

Dekorovanie našich maturantov zo IV.OA maturitnými stužkami z rúk triednej učiteľky Mgr. Ľubice Čabalovej.

05.12.

2018

Mikuláš v MŠ

Mikuláš s jednodňovým predstihom zavítal medzi našich nedočkavých škôlkarov z MŠ.

04.12.

2018

Beseda so spisovateľom v ZŠ

Žiaci I. stupňa ZŠ strávili dopoludnie so spisovateľom Slavomírom a pani redaktorkou RTVS Ivetou, čítaním rozprávok z histórie Košíc.

23.11.

2018

Všetkovedko 2018  -  www.vsetkovedko.sk

Do vedomostnej súťaže žiakov I. stupňa ZŠ sa zapojilo aj našich osem druhákov a. dvaja štvrtáci. Pustili do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, odpovedali na netradičné úlohy, aby ukázali, že o svete už vedia naozaj veľa.

23.11.

2018

Prednáška na tému násilie

prednesená koordinátorom projektu Ing. Magdalénou Lucákovou, v rámci Národného programu Podpora ochrany detí pred násilím. Prednáška zaujala žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ.

 

07.11.

2018

Večer strašidiel

Akciu organizoval ŠKD vo večerných hodinách v telocvični školy, kde sa spolu s deťmi a pedagógmi zabávali aj rodičia detí. V ten večer sa tu zišlo naozaj veľa najstrašnejších strašidiel.

07.11.

2018

Beseda s pracovníkmi polície v MŠ

V rámci Dopravnej výchovy v MŠ sa uskutočnila beseda s pracovníkmi polície na tému: "Preventívne aktivity pre skupinu detí od polície".

16.10.

2018

Hod gaštanom

Obľúbená každoročná súťaž žiakov ŠKD v presnom hádzaní gaštanov do koša.

09.10.

2018

Minimaratón

Športové popoludnie ŠKD na multifunkčnom ihrisku školy, kde každý chcel byť najrýchlejší v behu.

04.10.

2018

Deň úsmevu

Súťažné popoludnie v ŠKD v kreslení smajlikov, kde nechýbala dobrá nálada.

26.09.

2018

Prehliadka Múzea letectva

Žiaci PŠ a druhého stupňa ŠZŠ v rámci kurzu OŽaZ absolvovali prehliadku Múzea letectva v Košiciach.

03.09.

2018

Pokus o nový Guinnessov rekord

Pán Barbarič v rámci reklamnej kampane pred pokusom o vytvorenie nového Guinnessového rekordu navštívil našu školu.

03.09.

2018

Slávnostne otvorenie

školského roka 2018/ 2019 na multifunkčom ihrisku školy na Opatovskej ceste 101.

Stránka aktualizovaná 04.07.2019

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história