Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Krúžky
ŠANCA n.f.
Školský časopis
Cvičná firma
Prestávka
Udalosti - história

 

 

 

Aktivity - všeobecne

Naša škola sa aktívne podieľa na organizovaní a príprave akcií pre žiakov školy. Na jednej strane sú to akcie, ktoré sama organizuje či už v rámci školského vyučovania, alebo v mimoškolskom čase, a na druhej strane akcie iných organizátorov, na ktorých aktívne alebo pasívne sa zúčastňujú žiaci školy.

Udalosti  - školský rok 2023 / 2024

Dátum

Aktivita

Foto 

06.12.

2023

Mikuláš 2023

Každoročne očakávaný Mikuláš v sprievode čerta a anjela ani tento rok nezabudol na našu školu. Navštívil každú triedu a nezabudol ani na balíček sladkosti pre každého žiaka. Žiaci si patrične uctili túto vzácnu návštevu, lebo iba Mikuláš vie zmeniť vyučovanie na deň plný hier a zábavy.

07.11.

2023

,,Čaro hliny" 5.ročník

Na základe pozvania Spojenej školy internátnej v Trebišove, sme sa zúčastnili 5.ročníka krajskej súťaže ,,Čaro hliny" pre žiakov praktických škôl. 

29.10.

2023

Benefičný koncert skupiny Fragile - 2. ročník

Uskutočnil sa v Kultúrparku v Košiciach. Bol venovaný žiakom Spojenej školy na Opatovskej ceste 101. Na úvod  koncertu vystúpili s tanečným programom aj bývalé absolventky  školy: Helenka Kašická a Mária Dutková. Všetkým zúčastneným patrí naše poďakovanie.

24.10.

2023

Ukážky práce policajných psov

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Oddelením služobnej kynológie Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove. Interaktívny zážitok pre všetky deti a žiakov Spojenej školy priniesli:

por. Ing.Juraj Haľko

ppráp. Jakub Hajdu

nstržm. Šimov Vietoris

Niektorí žiaci, ale aj dospelí v tento deň prekonali samých seba, prekonali  rôzne strachy a fóbie z veľkých psov.

Malé deti sa zoznámili z výcvikom a drezúrou špecializovaných plemien psov, ktoré polícia využíva a starší žiaci sa rozprávali o hrozbách prítomnosti výbušnín, nebezpečných látok v priestoroch, v ktorých sa zhromažďuje veľké množstvo ľudí.

02.10.

2023

Minimaratón v ŠKD

Uskutočnil sa XIII. ročník tejto celoklubovej akcie. Súťaž prebiehala na multifunkčnom ihrisku. Deti sa oboznámili s históriou maratónskeho behu na Slovensku aj s pravidlami súťaže. Keďže nám počasie prialo, všetci netrpezliví súťažiaci úspešne absolvovali určenú trasu.

Víťazmi jednotlivých oddelení ŠKD sa stali:

Ján Michal Koščo, Michal Rodák, Matej Barna, Alexej Nikolaj Ivanov, Miroslav Vaňo, Tomáš Kálna, Alexander Dimitrij Ivanov.

Všetkým srdečne blahoželáme.

28.09.

2023

Návšteva pri 100-tom výročí MMM

Pri príležitosti 100-tého výročia MMM,  k nám zavítala Anka Oroszová, viacnásobná víťazka kategórie handbike-ženy, priniesla aj handbiky a žiaci si mali možnosť vyskúšať túto športovú disciplínu.

Zároveň nás navštívil člen Maratónskeho výboru, maratónec a zároveň riaditeľ EHMK 2013 - Ing. Ján Sudzina.

26.09.

2023

Spoznajme sa navzájom

Všetky oddelenia ŠKD sa stretli v telocvični školy kde sme privítali nove deti v školskom klube. Každé dieťa sa prezentovalo svojim menom. Navzájom sa spoznávali aj prostredníctvom športu, kde sa prejavila ich súťaživosť a spontánna radosť z hry. Prežili veselé a radostne popoludnie.

20.09.

2023

Finančná gramotnosť

Dňa 13.09. a 20.9.2023 sa žiaci SOŠ zúčastnili prednášky v rámci "Finančnej gramotnosti". Prednášku nám prezentovala OVB spoločnosť Ing. Jana Lunio.

04.09.

2023

Slávnostné zahájenie školského roka

Uskutočnilo sa tradične pri dobrom počasí na multifunkčnom ihrisku. Otvorila ho slávnostným prejavom riaditeľka školy.

Stránka aktualizovaná 08.12.2023

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT