Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 
 

Kontakt

SPOJENÁ ŠKOLA

s organizačnými zložkami:

bullet

Špeciálna materská škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

bullet

Základná škola s Materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím

bullet

Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

bullet

Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím

bullet

Praktická škola

bullet

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

bullet

Obchodná akadémia pre žiakov s telesným postihnutím

bullet

Školský klub detí

bullet

Školská jedáleň

 

 

Adresa:

Spojená škola, Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

IČO:

00088714

Telefón:

+421 55 6785459  

E-mail:

cabalova@stpke.sk

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Denisa Ivančinová

Tel.: 055/6785469    Mobil: 0903189267

E-mail: vychovnyakarierovyporadca@gmail.com

 

Funkcia

Meno a priezvisko, e-mail

Foto

Riaditeľka školy:

PaedDr. Mária Čabalová

cabalova.m@gmail.com

mobil: 0905 550 596

DSC07134.jpg (43044 bytes)

Zástupkyňa pre:

SOŠ, OA  a II. stupeň ZŠ

Ing. Miriam Hanečáková

hanecakova.miriam@gmail.com

Zástupkyňa pre:

ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ 

Mgr. Erika Gurská

erikagurska@gmail.com

Zástupca pre:

ŠMŠ

Mgr. Jozef Kuzma 

jdodyk@gmail.com 

P2220018 kopie.jpg (131063 bytes)

 Stránka aktualizovaná 13,09.2023

 

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT