Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

Správy
Organizácia škol. roka
Školský poriadok
Prijímačky
Zamestnanci
Rada školy, ZR
Študentská rada
Pedagog. rady, Porady

 

 

 

 

Život školy

V školskom roku 2023/2024 Spojená škola na Opatovskej ceste 101 v Košiciach zabezpečuje výchovno - vzdelávací proces pre:

bullet

Špeciálna materská škola  

-   5   tried

bullet

Špeciálna základná škola

-   8  tried

bullet

Základná škola 

- 12   tried

bullet

Praktická škola 

-   1   trieda

bullet

SOŠ 

-   4   triedy

bullet

Obchodnú akadémiu 

-   0   triedy

bullet

Školský klub

-   7   oddelení

Prijímanie žiakov do prípravného a prvého ročníka ZŠ.

Žiaci do prípravného a prvého  ročníka ZŠ budú prijímaní počas  celého  školského  roka prijímacou komisiou, ktorú menuje  riaditeľka školy, v spolupráci s CŠPP pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101, Košice. 

Podmienkou prijatia žiakov do 1. ročníka je  absolvovanie prípravného ročníka  ZŠ a ŠZŠ. Výnimka sa môže urobiť len v prípade posúdenia a schválenia  komisie, ktorá žiaka prijíma.  

Prijímanie žiakov na Obchodnú akadémiu, Strednú odbornú školu a Praktickú školu

Bližšie v "Kritériách prijímacieho konania".

Školské vzdelávacie programy pre jednotlivé typy škôl

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu materskú školu - pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou - Mravček I

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu materskú školu - pre deti s telesným postihnutím - Mravček II

Školský vzdelávací program pre Základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím

Školský vzdelávací program pre Základnú školu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím

Školský vzdelávací program pre Praktickú školu

Školský vzdelávací program pre Obchodnú akadémiu pre žiakov s telesným postihnutím

Školský vzdelávací program pre Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím - odbor TEK

Školský vzdelávací program pre Strednú odbornú školu pre žiakov s telesným postihnutím - odbor TAP

Vedenie školy

školský rok 2018/2019

 

Vedenie školy

školský rok 2019/2020

školský rok 2020/2021

školský rok 2021/2022

školský rok 2022/2023

školský rok 2023/2024

Stránka aktualizovaná 26.09.2023

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT