Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 

 

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Prevádzka :

Jedáleň sa nachádza v budove na Opatovskej ceste 101, Košice

 

Výdaj stravy: 

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy a zamestnanci

desiata

obed 

olovrant

09,00

11,40 - 12,15

14,45

obed

12,30 - 14,00

obed

12,30 - 14,00

obed

12,30 - 14,00

 

Úhrada stravného

Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 01.09.2020 je : 

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy a zamestnanci

1,37 €

1,08 €

1,16 €

1,26 €

 

Odhlasovanie zo stravy

bullet

Oznámenie o povinnosti odhlasovania zo stravy žiakov ŠMŠ poberajúcich štátnu dotáciu na stravovanie (Iba pre žiakov ŠMŠ)

 

Pre všetkých ostatných:

bullet

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne alebo telefonicky a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.   

bullet

Skupinové odhlasovanie /výlety, exkurzie apod./ je potrebné odhlásiť 48 hodín vopred. V opačnom prípade odhlášku neakceptujeme /z dôvodu objednávky tovaru vopred/.

bullet

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo vedúcej ŠJ: 0903 956 203, alebo telefónne číslo školy: 055/6785459

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať :

bullet

2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom

bullet

1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom / znížená dávka mäsa/

bullet

2x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

bullet

Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny

bullet

Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.

bullet

Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín.

bullet

Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

bullet

Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.

bullet

Múčna príloha /knedľa, cestoviny, noky/ má byť iba raz do týždňa.

bullet

Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni.

bullet

Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.

bullet

Ryby podávame 1x v týždni.

bullet

Obilniny-krúpky, ovsené vločky, pohánku, proso, kukuricu uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.

bullet

Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.

bullet

Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý a ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky  a kolové nápoje.

bullet

Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.

bullet

Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.

Zásady vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní, ktoré je možne prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

Vedúca školskej jedálne:

Alena SEMANOVÁ

Kontakt:

mobil: 0903 956 203

email: a_lenas@post.sk 

 

 

Zápisný lístok stravníka - nový 2021/2022!

 

 

 

Oznamy

 

bullet

o povinnosti odhlasovania sa zo žiakov zo stravy

 

bullet

pre rodičov / zákonných zástupcov k dotácii na stravu pre školský rok 2021/2022

bullet

čestné vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu k dotácii na stravu

Stránka aktualizovaná 15.07.2021

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň