Home

 

ŠKOLA
ŽIVOT ŠKOLY
AKTIVITY
PROJEKTY
ZMLUVY
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SPONZORI
KONTAKT

 

 

 

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

MATERSKÁ

ŠKOLA

ŠPECIÁLNA

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

PRAKTICKÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÁ

JEDÁLEŇ

Vítame Vás na stránkach

Spojenej školy

Našu školu pre telesne postihnutých nájdete v Košiciach na Opatovskej ceste 101. Žiaci sa tu môžu vzdelávať v šiestich typoch škôl. Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme. 

Oznamy - Pozvánky

Oznam o vzdelávaní žiakov od 12.04.2021

Podmienky nástupu do školy od 12.04.2021

Zápis detí do ŠMŠ pre školský rok 2021/2022

Zápis do prípravných ročníkov ZŠ a ŠZŠ pre šk. rok 2021/2022

Školský autobus

Harmonogram DPMK od 16.09.

Prílohy

8a - Vyhlásenie zák. zástupcu za žiaka

9a - Vyhlásenie zamestnanca školy

10a - Vyhlásenie plnoletého žiaka

12a - Vyhlásenie asistenta žiaka

11a - Vyhlásenie zák. zástupcu samostatne

Informácia o spracúvaní  a ochrane OÚ v Spojenej škole

STREDNÁ

ODBORNÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÝ

KLUB

DETÍ

OBCHODNÁ

AKADÉMIA

CŠPP

22. ročník 

AKTIVITY

Zoznámite sa s udalosťami ktorými žije škola, dozviete sa o zapojení sa školy do rôznych projektov, o činnosti záujmových krúžkov na škole, získate informácie o neinvestičnom fonde "ŠANCA" prostredníctvom ktorého je financovaná väčšina aktivít školy a taktiež informácie o školskom časopise a cvičných firmách.   informácie.....

Darujte škole 2% z Vašich daní      Tlačiva pre zamestnancov:

Vyhlásenie za rok 2020

Potvrdenie za rok 2020

Informácie...

Stránka aktualizovaná k 07.04.2021

Home