Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Rada školy

Zloženie v školskom roku 2023/2024

Štatút Rady školy

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V RŠ zastupuje

Od

 

Matisová Denisa, Ing.

predseda Rady školy

rodičov

09.03.2020

 

Gučíková Jana, Mgr.

člen

učiteľov

01.09.2021

 

Valečková Erika

člen

nepedagogických zamestnancov školy

09.03.2020

 

Fabiánová Jaroslava

člen

rodičov

09.03.2020

 

Krajňáková Eva

člen

rodičov

04.09.2023

 

Simkuletová Alena, Mgr.

člen

učiteľov

09.03.2020

 

Polačeková Júlia, PhDr.

člen

Regionálny úrad školskej správy Košice

04.09.2023

 

Rozsypalová Viktória, Mgr.

člen

Regionálny úrad školskej správy Košice

04.09.2023

 

Miklódová Klaudia, Mgr.

člen

Regionálny úrad školskej správy Košice

04.09.2023

 

Pravdová Martina, Ing.

člen

Regionálny úrad školskej správy Košice

04.09.2023

 

Petrík Tomáš

člen

žiakov

01.09.2022

Združenie rodičov - výbor ZR

Zloženie v školskom roku 2023/2024

 

Priezvisko, meno, titul

Funkcia

V ZR zastupuje

Od

 

Fabiánová Jaroslava

predseda,

rodičov

01.09.2017

 

Ivančinová Denisa, Mgr.

výchovný poradca

školu

01.09.2017

 

Ružbacká Eva.

pokladník

školu

01.09.2016

 

 

člen

rodičov

 

 

Hlebová Andrea

člen

rodičov

01.09.2017

Stránka aktualizovaná k 13.10.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady