Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Študentská rada

Zloženie študentskej rady v školskom roku 2018/2019

 

Priezvisko, meno

Funkcia

V ŠR zastupuje

 

Popovičová Viktória

predseda Študentskej rady

IV. OA  

 

Kovács Dušan

podpredseda ŠR

IV. OA

 

Eperješiová Silvia

člen

III. OA

 

Obšitošová Tatiana

člen

I. OA

 

Vojteková Kristína

člen

II. TEK

 

Oravcová Laura

člen

ZS

 

Lukáč Michal

člen

ZS

 

Rabatinová Vanesa

člen

ZS

 

Alex Mohammed Amir

člen

ZS

 

Lászlóová Karolína

člen

ZS

Plán akcií v školskom roku 2018/2019

 

Mesiac

Názov akcie

Realizácia

 

Október 

 

 

 

November

 

 

 

December

 

 

 

Január

 

 

 

Február

 

 

 

Marec

 

 

 

Apríl

 

 

 

Máj

 

 

 

Jún

 

 

Stránka aktualizovaná 22.09.2018

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady