Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

Študentská rada

Zloženie študentskej rady v školskom roku 2023/2024

 

Priezvisko, meno

Funkcia

V ŠR zastupuje

 

Petrík Tomáš

predseda Študentskej rady

III. TAP  

 

Krajňáková Viktória 

podpredseda Študentskej rady

II. TAP

 

Synová Katarína

člen

III. TAP

 

Kubek Ján

člen

II. TAP

 

Winter Daniel

člen

I. TEK

 

Amir Alex Mohammad

člen

I. TEK

Plán akcií v školskom roku 2023/2024

 

Mesiac

Názov akcie

Realizácia

 

September

Voľby nového člena do ŽŠR -  voľba podpredsedu ŽŠR

 

 

Október 

Imatrikulácia

 

 

November

„Deň študentstva“ - kvíz

 

 

December

„Vianočná besiedka“

 

 

Január

Nový rok – „novoročné vinše“

 

 

Február

„Deň sv. Valentína“ – anonymné Valentínske priania a citáty

 

 

Marec

„Deň učiteľov“ – list pre učiteľa

 

 

Apríl

„Deň narcisov“ – žltou farbou prejaviť solidaritu a spolupatričnosť

 

 

Máj

Mesiac máj „lásky čas“ – výzdoba tried s využitím symboliky

 

 

Jún

Rozlúčka s III. TAP – výzdoba tried a rozlúčkové stretnutie

 

Stránka aktualizovaná 27.10.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady