Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Plán práce školy na školský rok 2019 / 2020

klik

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 / 2019        

klik

 

Žiados o vystavenie odpisu vysvedčenia

klik

Stránka aktualizovaná k 24.09.2019

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady