Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Správa o hospodárení Združenia rodičov v školskom roku 2022/2023

klik

 

Plán činnosti Združenia rodičov v školskom roku 2023/2024

klik

 

Plán práce školy na školský rok 2023 / 2024

klik

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022 / 2023      

klik

 

Žiadosť o vystavenie odpisu vysvedčenia

klik

Stránka aktualizovaná k 28.09.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady