Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady

 

 

Pedagogickí zamestnanci školy

 

Vedenie školy

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Čabalová Mária, PaedDr.

riaditežka školy.

 

2.

Hanečáková Miriam, Ing.

zástupkyňa RŠ pre II.stupeň ZŠ, SOŠ a OA

 

3.

Gurská Erika, Mgr.

zástupkyňa RŠ pre ŠZŠ, PŠ a I. stupeň ZŠ

učebnice 1. - 4. ročník ZŠ,

4.

Kuzma Jozef, Mgr.

zástupca RŠ pre ŠMŠ

 

 

Špeciálna materská škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Dufalová Naďa, Mgr.

1. trieda

vedúca MZ

2.

Lukáč Gabriel

2. trieda

 

3.

Feňaková Erika, DiS

3. trieda

 

4.

Dandarová Silvia, Mgr.

4. trieda

knižnica ŠMŠ

5.

Brémová Eva

5. trieda

sklad ložného prádla ŠMŠ

6.

Feketeová Irena, Mgr.

-

učebné pomôcky ŠMŠ

7.

Kuchčáková Mariana

-

 

8.

Sobotková Jana, DiS

-

 

9.

Oravcová Gabriela

-  
10.

Pelegrínová Zuzana Mgr.

-

 

11.

Bartková Katarína Bc

-

asistentka učiteža

12.

.

-

 

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Simkuletová Alena, Mgr.

1. ŠZŠ

člen rady školy, vedúca MZ pre ŠZŠ a PŠ,

2.

Mošková Helena, Mgr.

2. ŠZŠ

kabinet ŠZŠ 

3.

Mišenčiková Miriam, Mgr

3. ŠZŠ

 

4.

Zimovčáková Viera, Thlic.PaedDr.

4. ŠZŠ

 

5.

Čopová Mária, Mgr.

5. + 10. ŠZŠ

učebnice ŠZŠ, kronika

6.

Stašáková Lýdia, Mgr.

8. ŠZŠ

 

7.

Vargovčák František, Ing.

9. ŠZŠ

CO,

8.

Gučíková Jana, Mgr.

I.PŠ.

podpredseda rady školy, správca kuchynky ŠZŠ a PŠ,

9.

Stanová Renáta

-

asistentka učiteža

10.

Kuzma Radoslav, Mgr.

-

asistent učiteža

11.

Hajdová Mária

-

pomocná asistentka učiteža

12.

Toroni Halina

-

pomocná asistentka učiteža

13.

 

-

 

 

Základná škola a Školský klub detí

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcie

1.

Hozová Zuzana, Mgr.

Prípravný ročník A

 kabinet hudobnej výchovy

2.

Atyafiová Adela PaedDr.

Prípravný ročník B

 

3.

Gregová Jana, Mgr.

I.A

 

4.

Pisková Silvia, Mgr.

II.A

vedúca kabinetu 1. - 4. ročník, vedúca kabinetov Výtvarnej výchovy

5.

Řezanina Andrej, Mgr.

II.B

videotechnika ŠZŠ a PŠ, vedúci MZ pre Prípravný až 4. ročník ZŠ,

6.

Ďurčanský Peter, Mgr.

III.A

 

7.

Paralová Mária, Mgr.

IV.A

katechétka

8.

Kerys Ladislav, Mgr.

V. A

vedúci dielne, vedúci PK - odborné predmety SOŠ, vedúci kabinetov Fyziky a Zemepisu

9.

Murtinová Alena, Mgr.

VI. A

kabinet TV, koordinátor pre enviromentálnu výchovu

10.

Švečková Natália, Ing., Mgr.

VII. A

vedúca PK - jazykové predmety ZŠ a SŠ, vedúca kabinetu Anglický jazyk

11.

Lazorová Lucia, Mgr.

VIII. A

vedúca PK - spoločensko-vedné predmety, a Slovenského jazyka, učebnice 5. - 9. ročník ZŠ

12.

Čabalová źubica, Mgr.

IX. A

vedúca PK - prírodovedné predmety, vedúca kabinetu Prírodopis, knižnica, koordinátor prevencie drogových závislosti,vedúca kabinetov Chémie a Matematiky,

13.

Roháčková Jana PaedDr.

-

logopéd

14.

Palková Marianna, Mgr

-

vedúca výchovy

15.

Bičkošová Terézia,Mgr.

-

vychovávatežka v ŠKD

16.

Estóková Gabriela

-

vychovávatežka v ŠKD

17.

Filčáková Elena

-

vychovávatežka v ŠKD, vedúca MZ pre ŠKD

18.

Gločeková Lenka

-

vychovávatežka v ŠKD

19.

Polačoková Jana, Bc.

-

vychovávatežka v ŠKD

20.

Iškyová Helena, Bc.

-

vychovávatežka v ŠKD

21.

Ružbacká Eva

-

koordinátor vožného času

22.

Ivančinová Denisa, Mgr.

-

sociálny pedagóg, výchovný poradca ZŠ a SŠ

23.

Koleková Xénia

-

asistentka učiteža v ZŠ

24.

Verebová Margita, Mgr.

-

asistentka učiteža v ZŠ

25.

Oravcová Katarína

-

MD

26.

Lubinszký Otto

-

vychovávatež v ŠKD

27.

Urbanová Ivana

-

asistentka učiteža v ZŠ

28.

Furčáková Michaela

-

asistentka učiteža

29.

Škamlová Marcela

-

pomocná asistentka

30.

 

-

 

 

SOŠ a OA

P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Triednictvo

Iné funkcieMgr

1.

Lazoriková Jana, Ing.

I.TAP

vedúca PK - odborné predmety OA,

2.

Bolčová Silvia, Ing.

II.TAP

 

3.

Bieleková Katarína, PaedDr., PhD.

III.TAP

školský časopis

4.

Pradová Lenka, Ing., PhD.

I.TEK

vedúci učebne Informatiky

5.

Feriančíková Bidlenčíková Jana, PhDr.

-

kabinet NJ, , vedúca kabinetu ADK, učebnice SŠ

6.

Kraus Miroslav, Mgr.

-

 

7.

Ronďoš Radomír, Ing.

-

asistent učiteža

8.

 

-

 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy

 P.č.

Priezvisko, Meno, Titul

Funkcia

Iné funkcie

1.

Tinschmidová Dana, Ing.

ekonómka

 

2.

Dutková Alena, Ing.

pracovník VO

 

3.

Valečko Dušan, Mgr.

vedúci hospodársky pracovník

čistiace a kancelárske potreby,

4.

Kopnická Renáta

ekonomický referent

 

5.

Valečková Erika, DiS.

personalista - mzdový účtovník

 

6.

Vereb Vladimír

údržbár

 
7.

Skupek Jozef

údržbár

 
8.

Drbulová Katarína

hlavná kuchárka

 
9.

Jendralová Monika

kuchárka

 
10.

Hrmová Eva

kuchárka

 

11.

Baníková Miriam Ing.

vedúca ŠKJ

 
12.

Bodnárová Zuzana

upratovačka

 
13.

Sopková Dagmar

upratovačka

 
14.

Belánová Andrea

upratovačka

 

15.

Ondová Mária

upratovačka

 
16.

Ratvajová Janina

upratovačka, pomoc. asistentka

 

Stránka aktualizovaná 10.09.2023

 

Home Up Správy Organizácia škol. roka Školský poriadok Prijímačky Zamestnanci Rada školy, ZR Študentská rada Pedagog. rady, Porady