Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. A

Mgr. Zuzana Hozová

DŽUBÍKOVÁ Sofia

HUSVÁR Róbert

IVANOV Alexander Dimitrij

KUČNÍROVÁ Simona

LACIKA Benjamín

REMEŇÁK Samuel

SEMJANOVÁ Barbora

ŠOLTÝS Tomáš

TASLI Leyla

VINCLAV Adrián

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ