Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IV. A

Mgr. Lucia Lazorová

GOGORA Patrik

JANKURA Tomáš

POPROCKÝ Filip

PRIŠČÁKOVÁ Sofia

VOLOCH Jaroslav

VRÁBEĽOVÁ Martina

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ