Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

VI. A

 

V školskom roku 2019/2020 - neotvorená

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ