Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VIII. A

Ing.arch. Ján Čabala

HORŇÁK Štefan

 HRMO Igor

PETALÍK František

PETERČÁK Pavol Patrik

PETRÍK Tomáš

SYNOVÁ Katarína

ŠANDOROVÁ Natália

TURČIANSKA Laura

VINCOVÁ Martina Mária

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ