Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IX. A

Mgr. Ladislav Kertys

BARTEKOVá laura

Bérešová Ingrid

Hudák Oliver

KERTIS Viktor

Lehotkaiová Patrícia

Moňok Jakub

Sinčák Patrik

Šoltés Adrián

TÓTH Matúš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ