Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0.A

Mgr. Mária Páralová

BABJAKOVÁ Simona

BURNÁTOVÁ Michaela

HRIVŇÁK Matúš

CHALUPKOVÁ Alexandra

KÁLNA Tomáš

PISKOVÁ Zoja

VAŒKO Róbert

VINCLAV Adrián

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ