Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

V. A

Mgr. Ľubica Čabalová

BAČO Samuel Radovan

KISSOVÁ Michaela

MARUŠ Martin

MATISOVÁ Lenka

RYŠ Dominik

TÓTH Maroš

TÓTH Tomáš

 

Kmeňová trieda:

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ