Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. A

Mgr. Andrej Řezanina

FABIŠÍK Jakub

KURŇAVA Jakub

MROČ Ján

VAŇOVÁ Michaela

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. B

Mgr. Silvia Pisková

HREHOR Jakub

HRIVŇÁK Simon

MESÍK Marco

RYŠ Juraj

SIDOR Lukáš

VOJTKO Mikuláš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná18.09.2019

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ