Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

III. A

Mgr. Klaudia Križalkovičová

BANÍK Adrián

BAROŚOVÁ Zuzana

ČARDÁŠ Róbert

FOJTÍK Adrián

GÁDŽOR Michal

GÁDŽOROVÁ Denisa

JAKABOVÁ Nikola

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 18.09.2019

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ